Innmeldingspenger

Elever som får plass ved skolen betaler kr. 1.000,- i innmeldingspenger som bekreftelse på at de tar imot skoleplassen. Innmeldingspengene blir ikke tilbakebetalt selv om en elev sier fra seg plassen. Elever som tar imot plass på Kongshaug, får innmeldingspengene trukket fra ved første termininnbetaling om høsten.

Skole- og internatpenger

Skolepengene går til dekking av de undervisningsutgiftene som ikke blir dekket av staten (15%).
Internatpengene dekker utgifter til kost og losji.

Priser for 2017 - 2018

Oversikten følger av tabellen under. Betalingen er fordelt på 10 innbetalinger og betales forskuddsvis den 15. i hver mnd., fra aug. til og med mai. Betaling for skoleturer er ikke lagt inn i skolepengene for Vg1. Vi arrangerer skoletur til London hvert tredje år. Neste tur er skoleåret 2019 - 2020.

PC

Elever som ønsker å leie MAC av skolen, betaler et beløp tilsvarende utstyrsstipendet fra lånekassen (pt. 2.195,- kr./år). Dette kommer i tillegg til skolepengene.

UTGIFTER PR. MÅNED INTERNATELEVER HJEMMEBOERE

Skolepenger; Vg1,

Skolepenger; Vg2, Vg3

 

kr. 1.750.- 

kr. 2.050.-

kr. 1.750,-

 kr. 2.050,-

Grunnpris kost/losji kr. 5.650,- kr. 150,- (Lunch) 
Tillegg for enerom avhengig av standard kr. 300,-/ 400,-/ 500,-/ 600,-
Tillegg for dusj/toalett på rommet kr. 500,-  

Dersom noen slutter i løpet av skoleåret, må han/hun betale skolepenger ut det semesteret oppsigelsen gjelder fra.
 

Depositum

Elevene som bor på internat innbetaler et depositum på kr. 1.000,- før de får utlevert nøkkel til rommet. Depositumet er ment å skulle dekke tap av nøkkel og ekstraordinær slitasje på rommet. Depositumet vil bli tilbakebetalt det året eleven slutter på skolen/ flytter ut fra internatet.

Stipend og lån

Elever ved Kongshaug får stipend og lån fra Statens Lånekasse på linje med elever i den offentlige skolen. For skoleåret 16/17 var bostipendet kr. 42.681,- og utstyrstipendet kr 2.195,- pr. år. Ut fra foreldres inntekt og formue kan elever i tillegg søke om grunnstipend og læremiddelstipend. De elevene som ønsker det, kan også søke om lån i lånekassen. I løpet av april får du tilsendt søknadsskjema og orientering fra skolen. Stipendet / lånet utbetales i månedlige rater i takt med innkreving av skolepenger, kost og losji etc.

Cookies