Kongshaug Musikkgymnas er en privat skole som ligger på Lepsøy i Os kommune. Skolen har ca. 120 elever, internat og gir tilbud i faget Musikk, dans drama. Skolens visjon er Skapt til utfoldelse. Se for øvrig kongshaug.no for nærmere informasjon.

Det er 120 plasser i internatet. De aller fleste elevene bor på skolen. Skolen jobber målrettet for at elevene skal ha gode tilbud på kveldstid, både sosialt og i det kristne arbeidet.

Vi søker nå etter:

Miljøarbeidere – ettåringer for skoleåret 2018-2019

Vi søker etter 2 miljøarbeidere på «ettåringsvilkår» som kan støtte miljøarbeidet for elevene.
Arbeidet består i å legge til rette for aktiviteter, turer, delta i det kristne arbeidet, holde kontakt med enkeltelever, praktiske oppgaver i forbindelse med internatdriften og mye annet spennende.

Man må regne med at en betydelig del av arbeidet foregår om kvelden og i en del helger.

Stillingen kan eventuelt kombineres med andre oppgaver ved skolen.

Arbeidstiden følger skoleåret.

Vi søker personer som fungerer og trives godt sammen med andre ungdommer. Du må ha fullført videregående skole og gjerne også et år på bibelskole eller lignende.
Erfaring fra internatskole er en fordel.

Kongshaug Musikkgymnas bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

I stillingen ligger fri kost og losji.

Søknadsfrist er 3. april

Søknader sendes til orotvik@kongshaug.no 

Cookies