Kongshaug Musikkgymnas har utarbeidet en plan for å ivareta skolemiljøet på best mulig måte etter Lov om aktivitetsplikt § 9 A-4

Klikk på bildet for å lese dokumentet

Personvern