Ønsker du å være med å utvikle og forbedre Kongshaug Musikkgymnas?

Kongshaug Musikkgymnas er en kristen friskole med internat. Skolen får 85% av skoledriften dekket av staten. Resten dekkes av gaver og skolepenger. 

Derfor driver vi så effektivt og godt som vi kan takket være dedikerte medarbeidere og ikke minst - mange som er med og bidrar både med forbønn, og økonomisk gjennom pengegaver.

Kongshaug oppgraderer internat og skolebygg til dagens standard og er nå inne i en fase med å utvide elevtallet fra 90 til 120 elever. Det krever flere internatrom, klasserom, øvingsrom og mer utstyr. 

Dersom du vil være med i giverfamilien med enkeltgaver eller som fast giver vil det være en kjærkommen hjelp og viktig bidrag i utviklingen av skolen.

Stort eller lite beløp - Gaven kan du gi til:

Kongshaug Musikkgymnas

konto nr: 8220.02.90468

Merk gjerne beløpet med "gave".

På forhånd: Hjertelig Tusen Takk!!

Personvern