Kongshaug Musikkgymnas er en kristen videregående privatskole med visjonen "Skapt til utfoldelse". Skolen ligger på Lepsøy i Os kommune, ca 3,5 mil fra Bergen. Skolen har 110 elever på utdanningsprogram for studiespesialisering, alle med fordypning i musikk.

Vi ønsker tilsatte som vil være med å fremme skolens visjon og som har syn for å arbeide på en kristen skole. Skolen har personalboliger.  

Fra 1. august 2016 har skolen ledige undervisningsstillinger innenfor følgende fag:  

Inntil 80 % fast stilling i norsk.

Inntil 60 % fast stilling i MiP, Samspill og Krd.

40 % fast stilling i faget ergonomi og bevegelse

50 % vikariat i engelsk

85 % vikariat i spansk  

Det er ønskelig at noen av stillingen kan kombineres, også med støtteundervisning i noen fag.  

I stillingene inngår tilsyn og sosialpedagogiske oppgaver knyttet til elevinternatet og deltakelse i det kristne arbeidet ved skolen.  

Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver skolen. Tilsatte er forpliktet på skolens verdidokument og må aktivt kunne fremme skolens målsetting og verdigrunnlag. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (Jfr. Diskrimineringsloven § 7, Aml. § 13-3.) Den som blir tilsatt må kunne fremlegge politiattest.

Søknadsfrist 6. mai.

Søknaden sendes til  

Oddvar Rotvik, rektor Kongshaug Musikkgymnas 5216 Lepsøy

Tlf. 56 30 37 82 (a) Fax. 56 30 37 81, Mob. 958 23 234

E-post; orotvik@kongshaug.no

Personvern