Friskoler med internat gikk på en alvorlig økonomisk smell og flere har stått i fare for å måtte legge ned etter at skatteetaten endret praksis for kompensasjon av merverdiavgift.

Praksisendringen innebar at skolene måtte betale tilbake moms-kompensasjon for opp mot 10 år. For flere skoler var det snakk om et tosifret millionbeløp, og noen skoler varslet at dette ville bety umiddelbar konkurs.  

KrF har i forhandlingene med regjeringen og Venstre om Revidert Nasjonalbudsjett fått gjennomslag for at tapet som friskolene med internat har fått på grunn av denne omleggingen fullt ut skal kompenseres.

Kompensasjonen skal også gjelde for de krav som måtte fremsettes fra skatteetaten fram til nytt regelverk er kommet på plass.

Det forutsettes i RNB avtalen at nytt regelverk er på plass, og gjøres gjeldende fra 1. januar 2017.  

Voksne uten rett til VGS

Det samme vil gjelde for skoler som gir undervisning til voksne uten rett til videregående skole, som var rammet av den samme praksisomleggingen.  

Det understrekes også i avtalen mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene at praksisomleggingen har skapt utfordrende betingelser for de skoler dette gjelder, og at det er behov for mer forutsigbare regler framover.    

Kompensasjonen skal også gjelde for de krav og avkortninger som fremsettes inntil nytt regelverk er kommet på plass og det forutsettes at et slikt nytt regelverk gjøres gjeldende fra 1/1-17. 

Hans Olav Syversen (Krf) har vært svært sentral i å forhandle fram en løsning

Personvern