Kongshaug Musikkgymnas er en kristen videregående privatskole med visjonen "Skapt til utfoldelse".

Skolen ligger på Lepsøy i Os kommune, ca 3,5 mil fra Bergen. Skolen har 110 elever på utdanningsprogram for studiespesialisering, alle med fordypning i musikk. Vi ønsker tilsatte som vil være med å fremme skolens visjon og som har syn for å arbeide på en kristen skole. Skolen har personalboliger.

 

Fra 16. februar til 2017 til 19. Februar 2018 har skolen ledig inntil 80 % vikarstilling i norsk.

 

I stillingene inngår tilsyn og sosialpedagogiske oppgaver knyttet til elevinternatet og deltakelse i det kristne arbeidet ved skolen.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver skolen. Tilsatte er forpliktet på skolens verdidokument og må aktivt kunne fremme skolens målsetting og verdigrunnlag. Søkere må kunne gi opplysninger om dette.

(Jfr. Diskrimineringsloven § 7, Aml. § 13-3.) Den som blir tilsatt må kunne fremlegge politiattest.

 

 

Oddvar Rotvik, rektor

Kongshaug Musikkgymnas

5216 Lepsøy

Tlf. 56 30 37 82 (a) Fax. 56 30 37 81, Mob. 958 23 234

E-post; orotvik@kongshaug.no

Personvern