Endelig! Nå kan vi gå julen litt lettere og friere i møte. Momssaken - som kom som et mareritt for et par år siden, har fått en løsning. Vi takker både Gud og ikkje minst de menneskene på Stortinget som har stått på for å tale friskolene sin sak. 

Les gjerne Dagen.no sin lederartikkel som beskriver godt hva dette handler om - og se videoen som Dagen laga med smakebiter fra julekonserten Lørdag 17.des

 

Personvern