Nå er vi endelig begynt innvendig på Låven. Det eldste bygget her på skolen skal romme flere samspillrom i 1. etg. og et stort allrom i 2. etg. 

Et spennende prosjekt der gammelt og nytt materiale skal kombineres i et godt samspill :-)

Låven            

Rett innfor porten til Kongshaug finner du Granhaug. Dette er fra gammelt av et hus som ble brukt som personalbolig. De siste årene har vi brukt det som internat, men nå trengtes en skikkelig oppgradering. Her får vi nå 7 internatrom som skal stå klar til sommeren.

    

Litt lenger inne på bruket, og nesten nede ved sjøen finner vi Svingen. Dette huset har og blitt brukt som personalbolig opprinnelig, men har i likhet med Granhaug blitt brukt som internat i mange år nå. Her også blir alt gjort nytt innvendig og vi får 8 nye internatrom her. Her er det klart til sparkling og maling.

  

  

 

Personvern