Skoleåret 2016 - 2017 er nettopp avsluttet med de siste elevene som hadde mundtlig eksamen. Vi ser tilbake på et begivenhetsrikt år på mange plan. 110 elever har tatt ferie og vi venter 120 tilbake i august - ca 40 helt nye 1. klassinger som er rimelig spente på hva de tre neste årene bringer med seg.

På avslutningsfesten for Vg3 fikk vi igjen se og høre hvilken betydning disse åren på Kongshaug har for elevene. Mange beskriver de som de beste årene i livet - så langt.. :-) Her møter de mennesker med samme innteresse for sang og musikk, et personale som bryr seg og gir og byr på seg selv, og ikke minst et møte med den kristne troen. 

Et forvandla liv! Det tenker eg er det største vi opplever her på tunet. Når noen ser og forstår at Jesus er en Levende Gud - et møte med den oppstandne Herre og Mester. Får ta imot nåde. Bli tilgitt, ren og hel.

Dette er du med på! Du som ber og/eller gir til Kongshaug. Håper du kan få kjenne på våres og elevenes takknemlighet for at du er med og legger forholdene til rette for fortsatt skoledrift.

Vi er inne i en spennende tid. Bygninger blir rehabilitert, tanker og visjonene for stedet sitter løst og vi merker at mulighetene for å utnytte området er så mye større. Vi sier som vår kjære apostel Paulus:

For her er det åpne dører og rike muligheter ..(1 Kor 16,9)

Åpne dører og rike muligheter

Og joda, noen utfordringer også. Det siste vi virkelig fikk kjenne på kroppen av det var vel momssaken. Men - takket være gode venner i Krf og andre politiske partier fikk vi tilbakbetalt det vi hadde krav på.

Men vi velger å se på mulighetene og de åpne dørene!

  • Se den enkelte elev enda bedre - få fremelske gavene og potensialet som den enkelte elev har.
  • Bli en enda bedre skole som betjener menigheter - og samfunnet generelt - med ressurspersoner i sang og musikktjenesten.
  • Være en god og meningsfull arbeidsplass for de annsatte.
  • Hvordan vi kan få bety mer for nærmiljøet her på Lepsøy og Søre Øyane.
  • Utvikle området bedre.

Vi takker på forhånd dere som vil være med på denne sommergaveaksjonen! Vi er helt avhengig av mange Kongshaugvenner som ber og gir. 

Guds velsignelse - og god sommer!

Kongshaug Musikkgymnas

konto nr: 8220.02.90468

 

Merk gaven Sommergave 2017

Personvern