Vi har opprettet en gruppe på facebook for deg som ønsker å være med å be for Kongshaug. Gruppen vil bli brukt til å formidle bønneemner, bønnesvar og andre hilsner, der du også kan bidra.
Spre budskapet!
Link: https://www.facebook.com/groups/1995765217366113/

Blessing
Miljøteam

Personvern