Kongshaug Musikkgymnas er en kristen videregående privatskole med visjonen "Skapt til utfoldelse".
Skolen ligger på Lepsøy i Os kommune, ca 3,5 mil fra Bergen. Skolen har 120 elever på utdanningsprogram for studiespesialisering, alle med fordypning i musikk.

Vi ønsker tilsatte som vil være med å fremme skolens visjon og som har syn for å arbeide på en kristen skole. Skolen kan tilby bolig.   

Fra 1. august 2019 har skolen ledige undervisningsstillinger innenfor følgende fag:   Inntil 85 % vikariat i norsk. Inntil 15 % vikariat i religion.   Det kan også bli fast stilling med fagene engelsk og historie i inntil 60 % stilling.  

I stillingene inngår tilsyn og sosialpedagogiske oppgaver knyttet til elevinternatet og deltakelse i det kristne arbeidet ved skolen.  

Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver skolen. Tilsatte er forpliktet på skolens verdidokument og må aktivt kunne fremme skolens målsetting og verdigrunnlag. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (Jfr. Diskrimineringsloven § 7, Aml. § 13-3.) Den som blir tilsatt må kunne fremlegge politiattest.  

Søknadsfrist 10. mars.

Søknaden sendes til:  

Oddvar Rotvik,
rektor
Kongshaug Musikkgymnas
5216 Lepsøy
Mob. 958 23 234
E-post; orotvik@kongshaug.no

Personvern