Kongshaug Musikkgymnas er eid av NLM og ligger i Os kommune ca 30 km sør for Bergen by. Skolen har ca. 120 elever og driver studieretningen Musikk, Dans og Drama.
Elevene får studiekompetanse ved å gå på skolen. Skolens visjon er "Skapt til utfoldelse"
Se www.Kongshaug.no for mer informasjon

Det er ca 120 plasser i internatet. De aller fleste elevene bor på skolen. Skolen jobber målrettet for at elevene skal ha gode tilbud på kveldstid, både sosialt og i det kristne arbeidet.

Vi søker nå etter:

Miljøarbeidere – ettåringer for skoleåret 2019-2020

Vi søker etter to miljøarbeidere på «ettåringsvilkår», som kan støtte miljøarbeidet for elevene.
Arbeidet består i å legge til rette for aktiviteter, turer, delta i det kristne arbeidet, holde kontakt med enkeltelever, praktiske oppgaver i forbindelse med internatdriften og mye annet spennende.

Man må regne med at en betydelig del av arbeidet foregår om kvelden og i en del helger.

Man vil ha mulighet til å følge felles opplegg for ettåringer nasjonalt i NLM.

Stillingen kan eventuelt kombineres med andre oppgaver ved skolen.

Arbeidstiden følger skoleåret.

Vi søker personer som fungerer og trives godt sammen med andre ungdommer. Du må ha fullført videregående skole og gjerne også et år på bibelskole eller lignende.
Erfaring fra internatskole er en fordel.

Kongshaug Musikkgymnas bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

I stillingen ligger fri kost og losji.
Tiltredelse 12. august.
Lønn etter felles ordning for ettåringer i Norsk Luthersk Misjonssamband

Søknad sendes til:
orotvik@kongshaug.no

Frist 30. april 2019.

Personvern