Visjon for Kongshaug Musikkgymnas:

”Skapt til utfoldelse”

Verdiene:

Tro - Trygghet - Omsorg - Raushet - Vekst

 

Faglige mål; Vi vil

- gi elevene en faglig god allmenndannelse som grunnlag for videre studier.

- utdanne elever til musikere som kan bidra til musikk- og kulturliv lokalt og i kristne forsamlinger.

- at undervisningen skal tilrettelegge for møte mellom fag og tro

 

Åndelige mål; Vi vil

- formidle at hvert menneske er skapt av Gud og derfor, ønsket, verdifull, unik og ukrenkelig.

- forkynne Guds ord til omvendelse og frelse.

- utfordre til å leve som kristne i hverdagen.

- utfordre til tjeneste i misjonen hjemme og ute.

 

Sosiale mål; Vi vil

- jobbe for at den enkelte skal føle seg sett, inkludert og verdsatt.

- bygge på gjensidig tillit, respekt og gitt ansvar.

- Vi ønsker et miljø for mangfold og ulikheter slik at alle kjenner seg respektert

- Vi ønsker et miljø fritt for mobbing

 

Personvern