Opptakskrav

Opptak til Kongshaug skjer ut fra karakterene i avsluttede fag fra 8. og 9. klasse pluss 1. termin i 10 klasse. Det gis inntil 10 tilleggspoeng for demo eller lederoppgaver innen sang og musikk. De som ønsker å bli vurdert etter "prøvespilling," legger ved en demo. Denne blir vurdert sammen med karakterene. De som har hatt ansvar for eller lederoppgaver i barnekor/ungdomskor, korps/orkester eller band, legger ved en bekreftelse på dette. De som går på folkehøyskole, legger ved vitnemål fra 10. klasse og en attest fra folkehøyskolen. Elever som går på Vg1 eller Vg2 ved en annen videregående skole for musikk/dans/drama, legger i tillegg til vitnemål fra 10. klasse ved karakterutskrift fra 1. termin evt. Vg1 + 1. termin Vg2. Se inntaksreglement for mer info.

Hvem kan søke?

Ungdom som ønsker å kombinere sin musikkinteresse med treårig videregående skole, er velkommen til å søke. De fleste spiller gjerne et eller flere instrument, men dette er ikke et absolutt krav for å søke opptak på Kongshaug.

Generell studiekompetanse

Fullført og bestått utdanning på Kongshaug gir generell studiekompetanse. Det vil si at du kan søke opptak ved ulike studier på universitet og høyskoler.

Søknadsfrist 1. mars

Alle søker direkte til Kongshaug på skolens eget søknadsskjema som ligger på skolens hjemmeside. OBS! Alle søkere til grunnkurset må sende inn attester, opplysninger om instrumentvalg, demo og lignende innen søknadsfristen. Søknadsbehandlingen starter kort tid etter søknadsfristens utløp.
De som søker på spesielle vilkår, må sende søknaden innen 1. februar.

Da ikke alle som søker på Kongshaug kommer inn på skolen på grunn av flere søkere enn skoleplasser, må du huske å sende søknad til hjemmefylket i tillegg til søknaden til Kongshaug.

Personvern